ARTESANIA DE FUSTA

Les peces

 

Els llocs

De formació autodidacta, ja fa bastants anys que em dedico a treballar la fusta. Després d'una selecció acurada de la fusta, extrec objectes d'ús quotidià a la vegada que també realitzo petits treballs de restauració.
 

Per consultes em podeu trobar a Oliana (Alt Urgell).

Ramon Arxer i Codina
Correu : artesaniadefusta@gmail.com
Telèfons : 973.470.031 / 639.490.673